Säännöt

1§ Kilpailun nimi on Beretta Business Shoot. Osallistumisoikeus on yrityksillä ja yhteisöillä. Kilpailussa ammutaan kaksihenkisin joukkuein. Vähintään toisen ampujista pitää edustaa yritystä tai sen hallitusta, toinen voi olla esimerkiksi asiakas, sidosryhmän edustaja. Osallistumismaksu määritellään järjestäjän toimesta vuosittain.

2§ Alkukilpailut. Alkukilpailuissa mukana on maksimissaan 20 joukkuetta (= 40 ampujaa) per tapahtumapäivä. Yhden päivän aikana ammuttava kilpailu etenee seuraavasti:

 • Joukkueiden numero 1-10 ensimmäinen ampuja ampuu ampumapaikalla 1 kaksikymmentäviisi (25) kiekkoa. Jokainen rikottu kiekko = 1 piste joukkueen tulokseen.
 • Joukkueiden 1-10 toinen ampuja ampuu samanaikaisesti ampumapaikalla 2 kaksikymmentäviisi (25) kiekkoa. Jokainen rikottu kiekko = 1 piste joukkueen tulokseen.
 • Seuraavaksi joukkueiden 11-20 ampujat suorittavat saman ammunnan.
 • Tämän jälkeen joukkueiden 1-10 ampujat ampuvat kumpikin 25 kiekkoa. Ampujien ampumapaikat vaihtuvat eli ampumapaikalla 1 ensin ampunut siirtyy paikalle 2 ja päinvastoin. Jokainen rikottu kiekko = 1 piste joukkueen tulokseen.
 • Seuraavaksi joukkueiden 11-20 ampujat suorittavat saman ammunnan.
 • Jokaisen joukkueen ammuttua yhteensä 100 kiekkoa, selviää suoraan päiväfinaaliin 4 eniten pisteitä kerännyttä
 • Viisi seuraavaksi eniten pisteitä kerännyttä joukkuetta selviää Mercedes Benz Challenge –kilpailuun, jossa kunkin joukkueen molemmat ampujat ampuvat 25 kiekkoa eli joukkue ampuu yhteensä 50 kiekkoa. Joukkueen toinen ampuja ampuu ampumapaikalla 1 ja toinen ampumapaikalla 2. Joukkue saa päättää kumpi ampuja ampuu milläkin ampumapaikalla.
 • Mercedes-Benz Challengen paras joukkue on se, joka on kerännyt eniten pisteitä alkukilpailusta ja MB Challenge -ammunnasta (eli alkukilpailun pisteet + MB Challenge -pisteet). Tämä joukkue selviää mukaan päiväfinaaliin.
 • Päiväfinaalissa ampuu viisi (5) joukkuetta. Päiväfinaaliin joukkueet saavat mukaansa alkukilpailun pisteet. Finaalissa kunkin joukkueen molemmat ampujat ampuvat 25 kiekkoa eli joukkue ampuu yhteensä 50 kiekkoa. Joukkueen toinen ampuja ampuu ampumapaikalla 1 ja toinen ampumapaikalla 2. Joukkue saa päättää kumpi ampuja ampuu milläkin ampumapaikalla.
 • Alkukilpailun voittaja on se joukkue, jonka alkukilpailun ja finaalin pisteet ovat korkeimmat.
 • Tasatilanteen sattuessa ammutaan uusinta ns. ”äkkikuolema” menetelmällä. Joukkueet ampuvat vuoron perään yksi kiekko kerrallaan ja voittaja ratkeaa heti, kun toinen joukkue osuu ja toinen ei. Ampuja vaihtuu aina yhden ammutun kiekon jälkeen. Joukkueet saavat valita kumpi ampuja aloittaa uusinnassa.

3§ Lucky Winners ja Finaali. Lucky Winners ja Finaali järjestetään samana päivänä (15.8.2017). Lucky Winnersiin ovat tervetulleita kaikki joukkueet, myös jo finaaliin selvinneet joukkueet. Lucky Winnersin voittajajoukkue selviää mukaan maafinaaliin päivän päätteeksi. Lucky Winners kilpailu suoritetaan seuraavasti:

 • Jokaisen joukkueen kumpikin ampuja ampuu yhteensä 50 kiekkoa (25 kiekkoa per ampumapaikka).
 • Jokainen rikottu kiekko = 1 piste joukkueelle.
 • Eniten pisteitä 50 kiekon jälkeen kerännyt joukkue selviää maafinaaliin.
 • Mikäli korkeimmat pisteet on useammalla kuin yhdellä joukkueella, suoritetaan näiden kesken uusinta.
 • Uusinta ammutaan ns. ”äkkikuolema” menetelmällä. Joukkueet ampuvat vuoron perään yksi kiekko kerrallaan ja voittaja ratkeaa heti, kun toinen joukkue osuu ja toinen ei. Mikäli uusinnassa on mukana useampi kuin kaksi joukkuetta, putoaa joukkue pelistä heti, kun se ei osu kiekkoon. Ampuja vaihtuu aina yhden ammutun kiekon jälkeen. Joukkueet saavat valita kumpi ampuja aloittaa uusinnassa. Uusinnan voittanut joukkue selviää finaaliin. Mikäli uusinnassa ratkotaan useampi kuin yksi finaalipaikka, loppuu uusinta heti, kun jäljellä on finaalipaikkojen verran joukkueita.

4§ Finaali. Finaalissa ampuu viisi (5) joukkuetta: alkukilpailuista mukaan selvinneet joukkueet sekä Lucky Winners –kilpailusta mukaan selvinnyt joukkue. Finaali ammutaan seuraavasti:

 • Finaali ammutaan yhdellä ja samalla ampumapaikalla.
 • Joukkueen kumpikin ampuja ampuu 25 kiekkoa, eli joukkue ampuu yhteensä 50 kiekkoa.
 • Jokainen rikottu kiekko = 1 piste joukkueelle.
 • Eniten pisteitä kerännyt joukkue voittaa.
 • Uusinta ammutaan ns. ”äkkikuolema” menetelmällä. Joukkueet ampuvat vuoron perään yksi kiekko kerrallaan ja voittaja ratkeaa heti, kun toinen joukkue osuu ja toinen ei. Mikäli uusinnassa on mukana useampi kuin kaksi joukkuetta, putoaa joukkue pelistä heti, kun se ei osu kiekkoon. Ampuja vaihtuu aina yhden ammutun kiekon jälkeen. Joukkueet saavat valita kumpi ampuja aloittaa uusinnassa. Uusintaa jatketaan niin kauan, kunnes yksi joukkue voittaa ja julistetaan Beretta Business Shootin voittajaksi.

5§ Kilpailun jury. Kilpailun ylin päätösvalta on kilpailun Jurylla. Juryyn kuuluu yksi edustaja Hyvinkään Metsästysampujat ry:stä ja yksi jäsen Otavamediasta. Niiltä osin kuin eteen tulee tilanteita, joihin ei näistä säännöistä löydy ratkaisua, ratkaisun tekee kilpailun Jury. Kilpailun Jury varaa oikeuden näiden sääntöjen muutoksiin.